Navigation und Service


Vacature Bijzonder Assisterend Academisch Personeel

22.06.2018 - Vrije Universiteit Brussel, België

Vacature Bijzonder Assisterend Academisch Personeel, Vakgroep Geografie, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, 100%, onderzoeksbursaal
Voorziene startdatum: 1/10/2018
Looptijd/duur contract: 2 jaar (hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Contactpersoon: Prof. Frank Canters
Telefoon: 02/6293381
E-mail: frank.canters@vub.be

Functie
Ondersteuning academisch onderwijs:
• Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
• Tutoring bachelorstudenten Geografie
• Ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

Onderzoek rond ruimtelijke analyse van interacties tussen mens en omgeving in een verstedelijkte context, ter voorbereiding van een doctoraat. De afbakening van het onderzoeksonderwerp gebeurt in onderling overleg tussen de geselecteerde kandidaat en de promotor(en).

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma in de Geografie of in een aanverwante discipline (geomatica, ruimtelijke planning, bio-ingenieurswetenschappen, …) en studeerde af met ten minste onderscheiding.
Je hebt een uitgesproken interesse in kwantitatief/modelleringsgericht onderzoek rond ruimtelijke aspecten van omgevingskwaliteit en leefbaarheid in steden, en beschikt over praktische kennis in het gebruik van aardobservatietechnieken en GIS (ArcGIS, QGIS,…). Ervaring in ruimtelijke modellering, programmeren (Python, Matlab,…), gebruik van dataverwerkingssoftware (R,…) en werken met open source GIS tools strekt tot aanbeveling. Belangrijke bijkomende kwalificaties zijn: zin voor initatief en team-speler, verantwoordelijkheidszin, motivatie en dynamisme, goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden.
Aangezien het takenpakket het begeleiden van studenten binnen Nederlandstalig bachelor- en Engelstalig masteronderwijs omvat is een goede, actieve kennis van het Nederlands en het Engels een absolute vereiste. Kennis van het Frans is een plus.

Bedrijfsdetails
De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.
De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.
De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:
• het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
• de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
• de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’

Hoe solliciteren ?
Stuur je CV met motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma (inclusief diplomasupplement) of attest van afstuderen met puntenlijst uiterlijk 11 juli 2018 naar Frank Canters (frank.canters@vub.be). Vermeld in je motivatiebrief zowel je visie op de onderwijsopdracht als je specifieke onderzoeksinteresses.
Ook laatstejaarsstudenten die hun diploma nog niet behaalden kunnen zich kandidaat stellen. Voeg in dit geval een attest bij je kandidatuur van totnogtoe behaalde credits. Voorwaarde voor ontvankelijkheid van je kandidatuur is wel dat je over je masterdiploma beschikt voor de voorziene startdatum van 1 oktober 2018. De selectie gebeurt in de eerste helft van september 2018, de aanstelling gaat in principe van start op 1 oktober 2018.
Het gaat om een aanstelling van 2 jaar, die mits gunstige evaluatie twee maal voor 2 jaar verlengd kan worden.
Voor meer informatie kan je terecht bij Prof. Frank Canters (e-mail: frank.canters@vub.be, tel: 02-6293381).


Servicemenü